Ceník pronájmu

Na našich internetových stránkách si můžete ještě v klidu domova prohlédnout aktuální ceníky. Věříme, že oceníte naši stále se rostoucí nabídku včetně doplňkových služeb jako je vlastní doprava, průběžná údržba, kvalitní dispečink, servis výměnou a kvalitní uskladnění. Naše plošiny jsou tak neustále připraveny v našich prostorách pro Vaši potřebu. Po prostudování našich ceníků budete jistě velmi mile překvapeni, že ceny jsou u nás doopravdy velmi nízké.

Průběžná údržba

Jenom díky průběžné údržbě jsou naše plošiny neustále připraveny k použití. Pod průběžnou údržbou rozumíme především doplnění nutných kapalin, kontrolu stavu či nabíjení akumulátoru a další nutné činnosti, díky kterým nedochází k rychlému opotřebení. Velké množství firem bohužel v dnešní době průběžné údržbě nevěnuje dostatečnou pozornost, protože se snaží snižovat svoje náklady, aby byl následně větší zisk. Je to velká chyba.