Správně motivovat

Jak probíhá ve vaší firmě hodnocení zaměstnance, a k čemu vlastně slouží? Především jde o motivaci pracovníka k plnění dalších cílů. Tímto způsobem mu za určité období sdělíte, jak si vedl, v čem byla firma s jeho prací spokojena, a v čem nikoliv. Následně bude pracovník vědět, na čem má u sebe zapracovat, a co dalšího pro něj do dalších měsíců máte. Tento způsob je i určitou motivací, ke které se může připojit nejen zvýšení platu, či nabídka benefitů, ale i další firemní vzdělávání.

Zaměřte se na sdělení

I když se vám může jevit hodnocení zaměstnance, jako banální záležitost a naprosto zbytečná, věřte, že není. Proto se musí i v tomto případě postupovat profesionálně. Začíná to jednoduchým dotazníkem a probíhá rekapitulací požadovaných cílů, které buď byly splněny, nebo jsou ještě potřeba dotáhnout a zdokonalit. I nespokojenost se dá vyjádřit profesionálně a motivačně. Celkové sdělení má pracovníka motivovat a povzbudit, nikoliv zastrašit. Proto i v tomto směru existuje řada kurzů, které pomůžou firmě zvednout profesionalitu vedoucích pracovníků.