Všechno chce svoje

S trochou nadsázky říkáme, že pracovník může v pracovním koši vysokozdvižné pracovní plošiny pracovat stejně jako na zemi, ani si to nemusí uvědomovat. Tak to samozřejmě nefunguje. Jsou jistá bezpečnostní pravidla, která je nutno znát a dodržovat i při práci v pracovním koši několik metrů nad zemí. My při práci ve výšce sice máme relativně pevnou půdu pod nohama, ale musíme si uvědomit, že obyčejný utahovací klíč na M10, který nám při montáži vyklouzne z ruky, nemusí skončit na podlaze u našich nohou, ale o pár metrů níž na opravdové podlaze. A pokud by někomu přistál na hlavě, může dojít k velice vážnému úrazu!

Nejen vlastní bezpečnost

Pracovník v pracovním koši musí dbát nejen vlastní bezpečnosti (nevyklánět se přes okraj, dbát zvýšené pozornosti na možný výskyt vedení elektřiny, opatrný pohyb, aby se koš příliš nerozkmital a podobně), ale snad ještě více bezpečnosti svého okolí. To je třeba při každé práci ve výšce zabezpečit, aby případně upadlé nářadí či materiál nemohly ohrozit nikoho dole pod pracovním košem a v jeho okolí.